Maklift Skopje

 • Зголеми го фонтот
 • Зададена големина на фонт
 • Намали го фонтот
Maklift Skopje

Компанија

МАКЛИФТ е компанија за производство, сервис и монтажа на секаков тип и вид на лифтови, ескалатори, подвижни патеки, паркинг системи, платформи, рампи, компоненти и кабинскo уредување за потребите на своите клиенти.

МАКЛИФТ е основана во 1990 година и од тогаш произведува квалитетни лифтови, модерно и адекватно прилагодени на потребите на клиентите.

Повеќегодишното работење во производниот процес придонесе МАКЛИФТ да прерасне во високо специјализирана фирма за производство со расположлив високо стручен кадар, современа техничка опременост и мобилнасервисна екипа наменета за брза интервентност на вградените лифтови.

 

 • Модерно изработен
 • Адекватно прилагоден
 • Kвалитет на висина
 • Лесно одржување
 • Идеален комфор
 • Функционалност
 • Технички решен

Производната програма нуди електрични и хидраулични лифтови за сите намени и потреби произведени според сите европски и светски стандарди.


МАКЛИФТ произведува:
Патнички, Панорамски, Хотелски, Болнички, Лифтови за лица со хендикеп, Товарни и лифтови за домашна употреба.

Севкупното работење на МАКЛИФТ е поддржано од страна на својот стручен кадар, кој е подготвен во секоје време да обезбеди техничка поддржка како и квалитетни услуги пред и после продажбата на производот на своите клиенти – корисници на лифтот.

 • Флексибилност и брзина во производството
 • Континуирана техничка обука на вработените како и директно на крајните корисници на лифтот
 • Спроведување на упатствоза потршувачите се запознаат за монтажата на лифтот и неговото одржување
 • Oпслужување на долготрајната сервисна екипа за подобрување на фунцкионалноста на лифтот.
 

Контакт

Т: +389 2 2563 633
Ф: +389 2 2563 635

Презентација

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator